Produkty
Laboratórium
Laboratórium
Laboratórium
Výroba
Herbacos Recordati s.r.o.

Distribútori
Spoločnosť Odkaz
MED-ART, spol. s r.o.
Pharmos a.s.
Phoenix a.s.
UNIMED s.r.o.
UNIPHARMA a.s.Hlásenie nežiaducich účinkov
NON STOP SERVIS (24/7). Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním liečivého prípravku spoločnosti Herbacos Recordati s.r.o., pokračujte tu...
VPOIS
Verejne prístupná odborná informačná služba - „VPOIS“ - Vstúpte tu...
Pre zrakovo postihnutých
Stránky prevádzkované občianskym združením Eye-T.cz pre sprístupnenie príbalových informácií liečiv zrakovo postihnutým. Vstúpte tu...V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.