SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

Informácie pre pacientov BolesťBolesť

Bolesť je jeden z najtypickejších príznakov zápalov, úrazov, nádorov a ďalších chorôb a jej biologickým zmyslom je upozorniť na vznikajúcu chorobu. Mechanizmus vzniku bolesti nie je úplne jasný. Uplatňujú sa pri nej niektoré chemické látky dráždiace nervy, ktoré potom vedú podnety do určitých oblastí mozgu. Okrem vlastnej choroby orgánov môžu bolesť ovplyvniť aj nervové faktory nejasného pôvodu. Rôzny prah vnímania bolesti je rôzny u rôznych ľudí alebo u jednej osoby v závislosti od jej duševného rozpoloženia, straty vnímania bolesti a pod. Okrem toho miesto vnímania bolesti nemusí vždy zodpovedať postihnutému miestu. Bolesť môže postihnutého veľmi sužovať a kruté bolesti, napr. po úraze, môžu vyvolať šok. Preto je dôležité bolesť tlmiť liekmi – analgetikami. Pri niektorých stavoch by tejto liečbe malo predchádzať poznanie príčiny bolesti, napr. pri bolesti brucha.