SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

Informácie pre pacientov Infekcie močových ciestInfekcie močových ciest

Infekcie močových ciest patria u dospelých k najčastejším bakteriálnym infekciám, v drvivej väčšine ich spôsobuje Escherichia coli. Aj keď sú k dispozícii odporúčané diagnostické postupy a terapia uroinfektov, neexistuje jednotný prístup založený na dôkazoch. Diagnóza je často postavená klinicky. U predisponovaných jedincov môžu infekcie močových ciest viesť k postihnutiu horných ciest močových alebo až k urosepse. Základom liečby je antibiotická terapia, k dispozícii sú aj profylaktické postupy a alternatívne stratégie. Závažným problémom je rezistencia na antibiotiká.