Produkty
Laboratórium
Laboratórium
Laboratórium
Výroba
Herbacos Recordati s.r.o.

História spoločnosti

Pôvodne bola spoločnosť HERBACOS spol. s r.o. založená v roku 1991 s podnikateľským zámerom výroby fytoterapeutík - liekov rastlinného pôvodu. V roku 1997 spoločnosť získala povolenie na výrobu a distribúciu liekov. V roku 1998 vstúpila spoločnosť na trh s registrovanými farmaceutickými surovinami už ako súčasť skupiny Bochemie Group. Pod novým obchodným názvom, HERBACOS-BOFARMA, s.r.o., sa spoločnosť stala jednotkou na trhu s farmaceutickými surovinami s viac ako 50 % podielom.

Prvý kľúčový moment pre spoločnosť HERBACOS-BOFARMA, s.r.o. bol rok 2004 a prevzatie portfólia veľmi dobre etablovaných značiek VALETOL, ACYLPYRIN, VERAL, a ďalších, ktoré sú aj teraz kľúčovými produktmi, ktoré spoločnosť ponúka na českom, ako aj na slovenskom trhu.

Druhý kľúčový moment sa odohral v roku 2010, keď došlo k akvizícii talianskou pôvodnou rodinnou firmou RECORDATI S.p.A. RECORDATI S.p.A. je moderná a dynamická medzinárodná farmaceutická skupina so sídlom v Miláne v Taliansku, ktorá vyrába a propaguje inovatívne lieky na celom svete, a to pre prípravky primárnej starostlivosti, ako aj na liečbu zriedkavých chorôb.

Pre trh v Českej republike a na Slovensku tak vznikla spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o., ktorá je postavená na základoch vysokého štandardu kvality produktov a inovatívneho prístupu k samotnému portfóliu, ako aj ku klientom a samotným pacientom, a to vďaka svojmu portfóliu voľne predajných liekov, či liekov na predpis, pričom tieto nároky sa kladú aj na ďalšie bohaté portfólio spoločnosti, t. j. na farmaceutické suroviny, zdravotnícke pomôcky, doplnky stravy, alebo kozmetické prípravky.

Dnes sa spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o. radí medzi veľmi rýchlo rastúce farmaceutické spoločnosti s portfóliom originálnych preskripčných liekov v kľúčových oblastiach kardiológie a urológia. Vďaka svojmu podnikania a zavedeným schopnostiam manažmentu spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o. úspešne funguje na neustále sa rozvíjajúcom trhu a identifikuje potreby svoje a pacientov s cieľom zvyšovať kvalitu života v celej spoločnosti.
Hlásenie nežiaducich účinkov
NON STOP SERVIS (24/7). Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním liečivého prípravku spoločnosti Herbacos Recordati s.r.o., pokračujte tu...
VPOIS
Verejne prístupná odborná informačná služba - „VPOIS“ - Vstúpte tu...
Pre zrakovo postihnutých
Stránky prevádzkované občianskym združením Eye-T.cz pre sprístupnenie príbalových informácií liečiv zrakovo postihnutým. Vstúpte tu...V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.