SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

O nás História Herbacos RecordatiPôvodne bola spoločnosť HERBACOS spol. s r.o. založená v roku 1991 s podnikateľským zámerom vyrábať fytoterapeutiká – liečivá rastlinného pôvodu. V roku 1997 získala spoločnosť povolenie na výrobu a distribúciu liečiv. V roku 1998 vstúpila spoločnosť na trh s registrovanými farmaceutickými surovinami už ako súčasť skupiny Bochemie Group. Pod novým obchodným názvom HERBACOS-BOFARMA, s.r.o., sa spoločnosť stala jednotkou na trhu s farmaceutickými surovinami s viac ako 50 % podielom.

Prvým kľúčovým momentom pre spoločnosť HERBACOS-BOFARMA, s.r.o., bol rok 2004 a prevzatie portfólia veľmi dobre etablovaných brandov VALETOL®, ACYLPYRÍN®, VERAL®, a ďalších, ktoré sú aj dnes kľúčovými produktmi, ktoré spoločnosť ponúka na českom aj slovenskom trhu.

Druhý kľúčový moment sa odohral v roku 2010, keď došlo k akvizícii talianskou originálnou rodinnou spoločnosťou RECORDATI S.p.A.

RECORDATI S.p.A. je moderná a dynamická medzinárodná farmaceutická skupina so sídlom v Miláne v Taliansku, ktorá vyrába a propaguje inovatívne lieky po celom svete, a to prípravky pre primárnu starostlivosť aj na liečbu vzácnych chorôb.

Pre trh v Českej republike a na Slovensku vznikla spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o., ktorá je postavená na základoch vysokého štandardu kvality produktov a inovatívneho prístupu k samotnému portfóliu, a tiež ku klientom a pacientom vďaka svojmu portfóliu voľne predajných liečiv a liekov na predpis, pričom tieto nároky sa kladú aj na ďalšie bohaté portfólio spoločnosti – farmaceutické suroviny, zdravotnícke prostriedky, doplnky stravy a kozmetické prípravky.

Dnes spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o. patrí medzi veľmi rýchlo rastúce farmaceutické spoločnosti s portfóliom originálnych preskripčných liečivých prípravkov v kľúčových oblastiach kardiológie, urológie a onko-urológie. Vďaka svojmu podnikaniu a schopnostiam svojho manažmentu spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o. úspešne funguje na neustále sa vyvíjajúcom trhu a identifikuje potreby svoje a pacientov s cieľom zvyšovať kvalitu života celej spoločnosti.