SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

Informácie pre pacientov Nádor prostatyNádor prostaty

Prostata, inak predstojná žľaza, je súčasť mužského pohlavného ústrojenstva. Obopína začiatok močovej trubice pod močovým mechúrom. Prostatu tvorí niekoľko desiatok drobných žliazok, ktoré ústia spolu s chámovodom a semennými mechúrikmi do močovej trubice v jej prostatickej časti. Medzi žliazkami je hladká svalovina, ktorá sa podieľa na ich vyprázdňovaní. Nervové zásobenie pochádza z panvových sympatických pletencov.

Nádor prostatyProstata produkuje sekrét, ktorý sa vylučuje na začiatku ejakulácie a obsahuje látky nevyhnutné pre činnosť spermií. Sekrét obsahuje okrem iného zinok, kyslú fosfatázu a kyselinu citrónovú, ktoré možno stanoviť v ejakuláte. V krvi sa pri diagnostike ochorenia prostaty stanovuje PSA (prostatický špecifický antigén) a kyslá fosfatáza.

Benígna hyperplázia (skr. BHP) je zväčšenie prostaty, často a nesprávne označované ako hypertrofia prostaty. BHP je časté ochorenie mužov vo vyššom veku. Príčina nie je úplne jasná, zrejmá je však súvislosť s pohlavnými hormónmi. Spôsobuje problémy s močením, zoslabenie a spomalenie prúdu moču, neskôr aj zadržiavanie moču s možnosťou vzniku a šírenia močovej infekcie, čo môže poškodiť obličky. Lieči sa konzervatívne hormonálnymi prípravkami (napr. účinnými látkami finasterid a dutasterid), problémy s močením upravujú alfa-1 selektívne alfablokátory (napr. tamsulosin a silodosin), operatívne prostatektómiou alebo ďalšími metódami využívajúcimi napr. tepelnú energiu vysokofrekvenčného prúdu a ultrazvuk. Jedným z najčastejších zhubných nádorov u mužov je karcinóm prostaty. Tento nádor býva často pomerne dlho klinicky nemý a kontrolovaný hormonálnymi látkami, a to aj v prípade metastáz, ktoré môžu byť prvým prejavom nádoru. Ide najmä o osteolytické metastázy do kostí.