Nasledujúce stránky a informácie sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným lieky predpisovať alebo vydávať (definícia osôb oprávnených lieky predpisovať alebo vydávať je upravená najmä v §119, zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení). V prípade, že to tak nie je, je si táto vstupujúca osoba vedomá rizík spojených s chybným vyhodnotením tvrdení uvedených v reklame.

SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

Produkty Liečivé prípravky na predpisBetaloc® ZOK 25 mg

SPC a PILLiečba hypertenzie, anginy pectoris, ICHS, porúch srdcového rytmu a profylaxia migrény.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® ZOK 25 mg tablety s riadeným uvoľňováním je liek na vnútorné použitie. Metoprololiumsukcinát 23,75 mg v 1 tablete. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 04/2021

Betaloc® ZOK 50 mg

SPC a PILLiečba hypertenzie, anginy pectoris, ICHS, porúch srdcového rytmu a profylaxia migrény.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® ZOK 50 mg tablety s riadeným uvoľňováním je liek na vnútorné použitie. Metoprololiumsukcinát 47,5 mg v 1 tablete. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 04/2021

Betaloc® ZOK 100 mg

SPC a PILLiečba hypertenzie, anginy pectoris, ICHS, porúch srdcového rytmu a profylaxia migrény.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® ZOK 100 mg tablety s riadeným uvoľňováním je liek na vnútorné použitie. Metoprololiumsukcinát 95 mg v 1 tablete. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 04/2021

Betaloc® 1 mg/ml injekčný roztok

SPC a PILLiečba tachyarytmií a akútneho infarktu myokardu.
SPC a PIL...

Informace o produktu

BETALOC® 1 mg/ml injekčný roztok je liek na intravenózne použitie. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 04/2021

ELIGARD® 7,5 mg

SPC a PILNa liečbu pokročilého hormonálne závislého karcinómu prostaty a na liečbu vysoko rizikového lokálneho a lokálne pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s rádioterapiou.


SPC a PIL...

Informace o produktu

ELIGARD® 7,5 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok je liek na podkožné použitie. 7,5 mg leuprorelínium-acetátu v predplnenej striekačke. Depot s postupným uvoľňovaním počas 1 mesiaca. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 02/2023

ELIGARD® 22,5 mg

SPC a PILNa liečbu pokročilého hormonálne závislého karcinómu prostaty a na liečbu vysoko rizikového lokálneho a lokálne pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s rádioterapiou.


SPC a PIL...

Informace o produktu

ELIGARD® 22,5 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok je liek na podkožné použitie. 22,5 mg leuprorelínium-acetátu v predplnenej striekačke. Depot s postupným uvoľňovaním počas 3 mesiacov. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 02/2023

ELIGARD® 45 mg

SPC a PILNa liečbu pokročilého hormonálne závislého karcinómu prostaty a na liečbu vysoko rizikového lokálneho a lokálne pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s rádioterapiou.


SPC a PIL...

Informace o produktu

ELIGARD® 45 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok je liek na podkožné použitie. 45 mg leuprorelínium-acetátu v predplnenej striekačke. Depot s postupným uvoľňovaním počas 6 mesiacov. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 02/2023

LOMEXIN® 20 mg/g vaginálny krém

SPC a PILKandidózy vaginálnej sliznice. Vulvovaginitída spôsobená kvasinkovitými mikroorganizmami, predovšetkým rodu Candida. Zmiešané infekcie s podielom grampozitívnych baktérií. Prípravok je indikovaný pre dospievajúce dievčatá staršie ako 16 rokov a dospelé ženy. SPC a PIL...

Informace o produktu

LOMEXIN® 20 mg/g vaginálny krém je liek na vaginálne použitie. 20 mg fentikonazólium-nitrátu v 1 g krému. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 04/2021

LOMEXIN® 600 mg

SPC a PILKandidózy vaginálnej sliznice. Vulvovaginitída spôsobená kvasinkovitými mikroorganizmami, predovšetkým rodu Candida. Zmiešané infekcie s podielom grampozitívnych baktérií. Prípravok je indikovaný pre dospievajúce dievčatá staršie ako 16 rokov...
SPC a PIL...

Informace o produktu

LOMEXIN® 600 mg mäkké vaginálne kapsuly je liek na vaginálne použitie. 600 mg fentikonazólium-nitrátu v 1 kapsule. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 04/2021

Mictonorm® 15 mg

SPC a PILSymptomatická liečba močovej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie a nutkania k močeniu.SPC a PIL...

Informace o produktu

MICTONORM® 15 mg filmom obalené tablety je liek na vnútorné použitie. 15 mg propiveríniumchloridu v 1 tablete. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 12/2019

UROREC® 4 mg

SPC a PILLiečba prejavov a príznakov benígnej hyperplázie prostaty (BHP) u dospelých mužov.
SPC a PIL...

Informace o produktu

UROREC® 4 mg tvrdé kapsuly je liek na vnútorné použitie. 4 mg silodozínu v 1 kapsule. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 06/2019

UROREC® 8 mg

SPC a PILLiečba prejavov a príznakov benígnej hyperplázie prostaty (BHP) u dospelých mužov.
SPC a PIL...

Informace o produktu

UROREC® 8 mg tvrdé kapsuly je liek na vnútorné použitie. 8 mg silodozínu v 1 kapsule. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 06/2019

VERAL® 50 mg

SPC a PILLiek sa používa pri zápalových a degeneratívnych reumatických ochoreniach ako sú reumatoidná artritída, juvenilná reumatoidná artritída, psoriatická artritída, dnavá artropatia najmä pri akútnom ataku, polymyozitída a dermatomyozitída, polymyalgia rheumatica, systémový lupus erythematosus, ankylozujúca spondylitída, osteoartróza periférnych zhybov.
SPC a PIL...

Informace o produktu

VERAL® 50 mg gastrorezistentné tablety je liek na vnútorné použitie. 50 mg sodnej soli diklofenaku v 1 tablete. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 11/2022

VERAL® RETARD 75 MG

SPC a PILLiek sa používa pri zápalových a degeneratívnych reumatických ochoreniach ako sú reumatoidná artritída, juvenilná reumatoidná artritída, psoriatická artritída, dnavá artropatia najmä pri akútnom ataku, polymyozitída a dermatomyozitída, polymyalgia rheumatica, systémový lupus erythematosus, ankylozujúca spondylitída, osteoartróza periférnych zhybov.
SPC a PIL...

Informace o produktu

VERAL® RETARD 75 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním je liek na vnútorné použitie. 75 mg sodnej soli diklofenaku v 1 tablete. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 11/2022

VERAL® RETARD 100 MG

SPC a PILLiek sa používa pri zápalových a degeneratívnych reumatických ochoreniach ako sú reumatoidná artritída, juvenilná reumatoidná artritída, psoriatická artritída, dnavá artropatia najmä pri akútnom ataku, polymyozitída a dermatomyozitída, polymyalgia rheumatica, systémový lupus erythematosus, ankylozujúca spondylitída, osteoartróza periférnych zhybov.
SPC a PIL...

Informace o produktu

VERAL® RETARD 100 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímy je liek na vnútorné použitie. 100 mg sodnej soli diklofenaku v 1 tablete. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku: SPC a PIL

SPC Dátum revízie textu: 11/2022