SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

O nás Naša misiaRecordati je špecializovaná farmaceutická skupina, ktorá vyvíja a dodáva na trh inovatívne produkty na podporu dlhého, zdravého a aktívneho života a na zvýšenie jeho kvality. Úspechy spoločnosti sú prínosom nielen pre pacientov, ktorým naše prípravky napĺňajú ich potreby, ale aj pre našich partnerov – klientov, akcionárov, zamestnancov a ich rodiny.