SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

Hlásenie nežiaducich účinkov - NONSTOP servisAk máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním liečivého prípravku spoločnosti Herbacos Recordati s.r.o., kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktoch. Prípadne vyplňte a zašlite na adresu Nominovanej osoby PDF formulár a/alebo pomocou "Správy o nežiaducim účinku lieku" zašlite hlásenie o nežiaducim účinku na Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave. Vaše informácie o bezpečnosti a účinnosti našich liečivých prípravkov sú pre nás veľmi dôležité a dopredu Vám za ne ďakujeme.


Kontaktná osoba pre hlásenie nežiaducich účinkov:

Kvalifikovaná osoba pre
farmakovigilanciu (QPPhV)

Paola Pirovano
Recordati S.p.A.
Via Civitali 1, Milan, Italy

Nominovaná osoba pre
farmakovigilanciu na národnej úrovni

MVDr. Petr Šimerda
Herbacos Recordati s.r.o.
Generála Svobody 335
533 51 Pardubice
mobil: +420 721 211 559
email: farmakovigilance@recordati.cz

Zástupca nominovanej
osoby

Vojtěch Vejvoda
Herbacos Recordati s.r.o.
Generála Svobody 335
533 51 Pardubice
mobil: +420 734 328 049
email: farmakovigilance@recordati.cz

Informačný medicínsky
servis

V prípade otázky nás kontaktujte na nižšie uvedenej e-mailovej adrese:
email: farmakovigilance@recordati.cz