SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

Informácie pre pacientov Vaginálne infekcieVulvovaginálny dyskomfort

Vulvovaginálny dyskomfort možno definovať ako akútne, dlhodobé alebo opakované subjektívne pociťované nepohodlie (dyskomfortu) žien v genitálnej oblasti sprevádzané variabilným klinickým obrazom, ktorý nemusí zodpovedať rozsahu a intenzite subjektívnych príznakov. Príčiny vulvovaginálneho dyskomfortu sú najčastejšie mikrobiálneho pôvodu, ale môžu sa na nich podieľať aj nemikrobiálne faktory.

Vulvovaginálny dyskomfort sa najčastejšie prejavuje svrbením a/alebo pálením a/alebo výtokom. V súčasnosti predstavuje najčastejší dôvod návštevy gynekologickej ambulancie. Okrem pacientok s náhle vzniknutými problémami sa čoraz častejšie stretávame aj so ženami, u ktorých sa tieto problémy objavujú opakovane. Podľa internetových serverov je táto problematika jednou z najsledovanejších a frustrácia postihnutých je často alarmujúca.

Za majoritného vyvolávateľa vuvlovaginálneho dyskomfortu sa na začiatku tretieho tisícročia považujú kvasinky, s čím súvisí aj bezprecedentné nadužívanie antimykotík. Vulvovaginálny dyskomfort však môže mať rozmanitú etiológiu a treba počítať aj s neinfekčnými príčinami.