Produkty
Laboratórium
Laboratórium
Laboratórium
Výroba
Herbacos Recordati s.r.o.

O nás

Spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o. pôsobí na českom a slovenskom trhu od roku 1991. Kontinuálny rast spoločnosti je založený na dvoch kľúčových pilieroch. Prvým pilierom je historicky a lokálne etablované portfólio voľne predajných liekov, ktoré pomohlo a stále pomáha liečiť milióny pacientov. Spoločnosť vlastní výrobné priestory lokalizované v Pardubiciach, teda v mieste považovanom za „Alma mater“, kde je aj stále lokalizovaný sklad s distribučným povolením pre lieky a iné produkty.

Druhým pilierom je strategické partnerstvo s inovatívnou originálnou farmaceutickou skupinou RECORDATI S.p.A., ktorá disponuje nielen vlastným vývojom originálnych liekov na predpis, ale aj „know-how“ úspešného rozvoja a prístupu k podnikaniu a schopnostiam manažmentu úspešne inkorporovať aktivity farmaceutickej spoločnosti v celospoločenskom kontexte s cieľom zvyšovať životnú úroveň jedinca v spoločnosti.

Dnes je spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o. organizačne lokalizovaná nielen v „rodných“ Pardubiciach, ale strategicky aj v Prahe a Bratislave, odkiaľ úspešne definuje a koordinuje strategické ciele spoločnosti.
Hlásenie nežiaducich účinkov
NON STOP SERVIS (24/7). Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním liečivého prípravku spoločnosti Herbacos Recordati s.r.o., pokračujte tu...
VPOIS
Verejne prístupná odborná informačná služba - „VPOIS“ - Vstúpte tu...
Pre zrakovo postihnutých
Stránky prevádzkované občianskym združením Eye-T.cz pre sprístupnenie príbalových informácií liečiv zrakovo postihnutým. Vstúpte tu...V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.