SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

Informácie pre pacientov Inkontinencia močuInkontinencia moču

Inkontinencia sa definuje ako akýkoľvek nechcený mimovoľný únik moču, ktorý spôsobuje zdravotné, hygienické alebo sociálne problémy. Podľa prejavov sa rozdeľuje na tri základné typy: a) stresovú – pri ktorej uniká moč pri námahe, napr. pri kašli alebo zdvíhaní bremien b) urgentnú – úniku moču predchádza silné a náhle nútenie na močenie c) zmiešanú – kombináciu oboch typov. Inkontinencia moču môže byť dôsledkom mnohých porúch, a to priamo močových ciest, poklesu panvových orgánov, stavov po operácii močových ciest alebo chorôb nervovej sústavy. Moč môže unikať aj neprirodzenými cestami (napr. fistulami medzi močovým mechúrom a pošvou).