SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

Informácie pre pacientov HypertenziaHypertenzia (vysoký krvný tlak)

Krvný tlak je tlak, ktorým krv pôsobí na stenu ciev, hlavne tepien. Zdrojom krvného tlaku je činnosť srdca čerpajúceho krv do aorty, ktorá slúži ako pružný rezervoár krvi. Krvný tlak počas srdcového cyklu systoly a diastoly stúpa a klesá, najvyššie hodnoty dosahuje v systole (systolický tlak), keď je aj objem krvi v aorte najväčší. Ako krv z aorty odteká do periférnych tepien, krvný tlak klesá a najnižšie hodnoty dosiahne na konci srdcovej diastoly (diastolický tlak). Systolický tlak závisí najmä od vypudzovacej činnosti srdca a kvality steny aorty, diastolický tlak zas od odporu, ktorý drobné cievy – hlavne arterioly – kladú prúdiacej krvi. U starších ľudí vedie skleróza aorty k vyšším hodnotám systolického tlaku pri normálnych hodnotách diastolického tlaku, tzv. pružníková hypertenzia. Krvný tlak sa v ľudskom tele udržiava v určitom rozmedzí normotenzie, pričom v jeho rámci môže kolísať. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) má negatívny vplyv na srdce a cievy.