SK - CZ
RECORDATI SK s.r.o.

O nás Výskum a vývojOriginálny výskum a partnerstvo sú základným kameňom nášho vývoja.

Náš vývojový rad výrobkov zahŕňa liečivé prípravky v rôznych fázach vývoja, čo zaisťuje udržateľné využívanie finančných zdrojov a nepretržitý prísun nových výrobkov na trh.

Lieky získavame dvojakým spôsobom: interne (na základe vlastného výskumu) a externe (vďaka spolupráci s inými farmaceutickými spoločnosťami).

Spoločnosť Recordati sa venuje výskumu v oblasti kardiovaskulárnych chorôb so zvláštnym dôrazom na liečbu hypertenzie. Úsilie spoločnosti v tejto oblasti viedlo k objavu lerkanidipinu, lieku najnovšej generácie, ktorý patrí do skupiny široko aplikovaných blokátorov kalciových kanálov.Výskum a vývoj Lerpin®, kombinácie lerkanidipinu a enalaprilu vo fixnom pomere, predstavuje najnovší prípravok vyvinutý spoločnosťou Recordati, ktorý sa podáva pri liečbe hypertenzie.

Spoločnosť Recordati smeruje svoj výskum aj na vývoj liekov používaných pri poruchách močovej sústavy. Naši vedci pracujú na projekte inovatívnych liekov s účinkami spočívajúcimi vo vytváraní nových mechanizmov v organizme a v kombinovaní známych prípravkov, ktorých súčasné pôsobenie má na močový mechúr neočakávaný vplyv.

Začlenenie spoločnosti Orphan Europe do skupiny Recordati obohatilo produktový rad výrobkov spoločnosti o nové programy vývoja liečby vzácnych ochorení.